Hoppa till sidans innehåll

GDPR


Integritetspolicy Viggbyholms IK, orgnr: 816000-2237, Vaktgränd 7, Box 4051, 183 04 Täby (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för föreningens verksamhet.

 

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”. Varför behandlar vi dina personuppgifter? För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlems- och tävlings/cupavgifter m.m.). Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering. Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

 

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

·​    ​Hantering av medlemskap i föreningen

·​    ​Föreningsadministration

·​    ​Deltagande i föreningens träningsverksamhet

·​    ​Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

·​    ​Licenshantering

·​    ​Ansökan om bidrag

·​    ​Sammanställning av statistik och uppföljning

 ·​    ​Utbildningar arrangerade av föreningen

·​    ​Kontakt med medlem

·​    ​Besök på vår hemsida

·​    ​Publicering av material på hemsida och sociala medier  

 

Vilka delar vi personuppgifter med? Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land (ett land som inte är medlem i EU eller EES) och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land. Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling? Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

 

Ändamål med behandling Laglig grund Hantering av medlemskap i föreningen Avtal Föreningsadministration Avtal Deltagande i föreningens träningsverksamhet Avtal Licenshantering Avtal Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet Avtal Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse Utbildningar arrangerade av föreningen Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke Kontakt med föreningen Intresseavvägning Besök på vår hemsida Intresseavvägning Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke  

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 

Vilka rättigheter har du? Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. ​Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.  Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

·​         ​Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

·​         ​Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

·​         ​Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

·​         ​Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

·​         ​Om personuppgifterna har behandlats olagligt

·​         ​Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

·​         ​Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök​ ​www.datainspektionen.se​.

 

Om du vill veta mer Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

Viggbyholms IK ● Box 4051 ● 183 04 TÄBY ● This is a mailto link

Uppdaterad: 11 AUG 2018 12:45 Skribent: Marika Brine
E-post: Adressen Gömd

Välkomna tillbaka till säsongen 2021/2022!Anmälan till skridskoskolan

Med start v35, v40 (ny grupp), v42 eller löpande i mån av plats erbjuder vi skridskoskola på följande tider:

1-dagars
Torsddagar kl 16.05-16.50 (ny grupp med start v40)
Söndagar kl 11.30-12.20

2-dagars
Onsdagar kl 17.00-17.50 och Söndagar kl 12.30-13.20

3-dagars (Speed)
Onsdagar kl 17.00-17.50, Lördagar 14.45-16.30 och Söndagar 12.30-14.15

Vuxengrupp
Måndagar kl 21.00-22.00
och/eller
Torsdagar kl 21.30-23.00
Anmälan vuxengruppen

Träningsgrupp för tidigare tävlingsåkare
Måndagar kl 21.00-22.00
och/eller
Torsdagar kl 21.30-23.00
Anmälan träningsgruppen

Postadress:
Viggbyholms IK - Konståkning
Box 4051
18304 Täby

Besöksadress:
Vaktgränd 7
18304 Täby

Kontakt:
Tel: 087563380
E-post: viggbyholm.konstakni...

Se all info